Om Indrejseansøgning

Velkommen

De oplysninger, du giver til kommunen, bliver behandlet elektronisk. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger, der behandles om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet. For nogle sagsområder kan det være nødvendigt at dele oplysninger med andre offentlige myndigheder eller private virksomheder. Vi deler dog kun oplysningerne indenfor lovgivningens bestemmelser.

Jura

© 2010 - 2024, Dedalus Healthcare Denmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Advarsel: Dette computerprogram er ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret reproduktion eller distribution af dette program, eller dele heraf, er ulovlig og vil blive retsforfulgt.