Om EU-Sygesikringskort

På denne side kan du læse informationer om EU-sygesikringskortet.

Hvad dækker EU-sygesikringskortet:

Det blå kort dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin, tandlægehjælp m.m., i det omfang der opstår et behov for behandling under ophold i et andet EU/EØS-land og i Schweiz. Det kan f.eks. være, når du er på sommerferie i Danmark.

Behandling, medicin mv. gives på samme vilkår som til opholdslandets egne offentligt sygesikrede.
Du kan derfor komme til at betale (en del af) behandlingen selv, hvis dette ville gælde for landets egne sikrede.
Kortet dækker også behandling af en eksisterende/kronisk lidelse, hvis det bliver medicinsk nødvendigt under en rejse.

Hensigten er, at du har ret til den behandling, som din helbredstilstand kræver, for at du kan fortsætte dit ophold.

Det er dog vigtigt at bemærke, at kortet ikke dækker dine udgifter til lægebehandling, mens du er i udlandet, hvis du rejser for at modtage behandling for en sygdom eller en skade, som du havde før rejsen. Kortet dækker heller ikke behandling ydet af sundhedspersonale iDet er ikke alle, der får en dansk pension, og som bor i et EU-land, der har ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark:
 • Hvis du får en social pension fra dit bopælsland, skal du som hovedregel have kortet fra myndigheder i bopælslandet.
 • Hvis du får pension fra flere lande, kan det være, at myndighederne i et af de andre lande skal udstede kortet. Kontakt eventuelt pensionsmyndigheden i de lande, hvorfra du modtager pension eller Udbetaling Danmark, International Pension herom.

Du skal bestille det blå EU-sygesikringskort hos Udbetaling Danmark, International sygesikring, hvis du bor i et andet EU-land end Danmark og modtager efterløn.

Familiemedlemmer:

Dine familiemedlemmer har også ret til et EU-sygesikringskort fra Udbetaling Danmark, International Pension, hvis de ikke er selvstændigt sikrede i bopælslandet, fx på grundlag af pension eller arbejde.

De kan ikke anmode om kortet i denne funktion.

Hvis dine familiemedlemmer ikke har noget cpr-nummer, kan de ikke bruge denne funktion.

Kontakt i stedet Udbetaling Danmark, International Pension på

ipos@atp.dk

og oplys:
 • dit navn og fødselsdato (ikke CPR-nr.)
 • familiemedlemmets navn og fødselsdato
 • forsendelsesadresse.

Hvor kan jeg læse mere?

Det kan du hos www.sundhed.dk.


Jura

© 2009 - 2021, Dedalus Healthcare Denmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Advarsel: Dette computerprogram er ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret reproduktion eller distribution af dette program, eller dele heraf, er ulovlig og vil blive retsforfulgt.