Om e-Sygesikring borgerservice

Velkommen

Med e-Sygesikring borgerservice ønsker din kommune at give dig mulighed for hurtigt og nemt at kommunikere med borgerservice afdelingen i din kommune. Du skal være bosiddende i kommunen for at kunne anvende servicen.

e-Sygesikring borgerservice giver dig mulighed for at anvende selvbetjeningsløsninger til at kommunikere med din kommune om bestilling af forskellige sygesikringsopgaver.

Din sikkerhed

e-Sygesikring borgerservice håndterer dine personlige oplysninger med høj sikkerhed ved at
oprette en sikker forbindelse mellem din computer og e-Sygesikring borgerservice.
Den sikre forbindelse opnås ved brug af sikkerhedsprotokollen SSL ( Secure Socket Layer ).
Når du kommunikerer via SSL, er den information, som du sender via Internettet, krypteret.
Det betyder, at den kun er læsbar for afsender og for den tiltænkte modtager af informationen.

De oplysninger, du giver til kommunen, bliver behandlet elektronisk. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger, der behandles om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet. For nogle sagsområder kan det være nødvendigt at dele oplysninger med andre offentlige myndigheder eller private virksomheder. Vi deler dog kun oplysningerne indenfor lovgivningens bestemmelser.

Samarbejde

Dedalus Healthcare Denmark har udviklet denne e-Sygesikring borgerservice til sygesikring
i samarbejde med flere af landets kommuner.

e-Sygesikring borgerservice gør brug af 2 samarbejdspartnere. Google anvendes til beregning af
afstand mellem borger og den valgte nye læge og DIBS anvendes til overførsel af betaling mellem
borger og kommune. DIBS er Danmarks mest anvendte internet-betalingsfirma.

Jura

Ud over gældende dansk ret gælder følgende betingelser for brug af e-Sygesikring borgerservice:

Dedalus Healthcare Denmark har alle rettigheder, herunder ophavsretten til data leveret fra det
Kommunale Sygesikringssystem.

e-Sygesikring borgerservice eller dele heraf må ikke gøres til genstand for anden offentliggørelse
end den, der finder sted her, herunder fremvisning eller videre distribution på net eller i hard copy,
uden Dedalus Healthcare Denmarks skriftlige samtykke.

e-Sygesikring borgerservice må ikke gøres til genstand for ændringer, redigeringsmæssige eller tekniske,
uden Dedalus Healthcare Denmarks skriftlige samtykke. De websider, som er forbundet til borgerservice via links,
er ikke under Dedalus Healthcare Denmarks kontrol, og Dedalus Healthcare Denmark er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne
websider eller ansvarlig for links, som indeholdes i en sådan webside.

Brugen af e-Sygesikring borgerservice sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar, og Dedalus Healthcare Denmark
påtager sig således ingen form for ansvar for informationens funktion eller anvendelse, herunder indestår
Dedalus Healthcare Denmark på ingen måde for informationens indhold.

Dedalus Healthcare Denmark fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af e-Sygesikring borgerservice,
herunder skade på programmel og udstyr som følge af virusinfektion.

Dedalus Healthcare Denmark er i intet tilfælde erstatningspligtigt for tab, herunder indirekte tab, såsom, men ikke
begrænset til, driftstab, tabt avance, tabte besparelser, krav rejst af tredjemand mod brugeren og skade
sket på programmel, udstyr og data, uanset årsagen måtte være uagtsomhed fra Dedalus Healthcare Denmarks side.

Dedalus Healthcare Denmark hæfter ikke for fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og andre fejl,
der bevirker, at brugeren får forkerte oplysninger om eksempelvis betalinger til / fra kommunen.

© 2008 - 2021, Dedalus Healthcare Denmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Advarsel: Dette computerprogram er ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret reproduktion eller distribution af dette program, eller dele heraf, er ulovlig og vil blive retsforfulgt.